Könyvajánló – az utódlás témája aktuális

Milyen módszerekkel kezelhetjük a családi vállalkozásokra jellemző kihívásokat?
Miért fontos és hogyan tudjuk megtervezni az utódlást?
Hogyan teremthetjük meg a család értékrendjét tükröző vállalati kultúrát?

Csaladi_vallalkozasok_leach_konyvePeter Leach, a londoni Imperial College egyetemi docense, keresett tanácsadó Családi vállalkozások című könyvében sorra veszi, hogyan lehet harmonizálni a vállalkozás és a család szükségleteit a mindennapi ügyvitel, az utódlás vagy a pénzügyi tervezés területén.

Hiánypótló könyvében részletes magyarázatokon és jellemző esettanulmányokon keresztül segít abban, hogy a családi vállalkozásokra jellemző problémák megoldásával további versenyelőnyre tehessünk szert.

Amikor ezt a könyvet a kezembe vettem, nagyon hamar végig olvastam, és megállapítottam, hogy a szerző igen komplex szemléletmódja az utódlás valamennyi fontos szegmensét górcső alá veszi. Többek közt szó van benne

 • aranyszabályokról;
 • az utódlási tervről;
 • a szakértők szerepéről;
 • a belső családi konfliktusokról;
 • a második és harmadik generációs kihívásokról;
 • az átmeneti időszakról;
 • és a tulajdonrészek átruházási módjairól egyaránt.

Az utódlás nemcsak jogi kérdés…

Az utódlás nemcsak jogi kérdés. Az utódlás nemcsak pszichológiai folyamatok összessége. Az utódlás nemcsak öröklési vagyonjogi probléma. A családi vállalkozások utódlása komplex problematikát jelent napjainkban, amelyben jogi, emberi, pénzügyi, adózási, érzelmi konfliktusok együtt jelennek meg. A könyvben írottakat egyedül kivitelezni lehetetlen, és igazán elgondolkodtató, ahogyan új megoldásként felveti a szerző még annak lehetőségét is, hogy a családi vállalatba megéri egy új board, egy új testület alapítása is, amely segíthet az átmeneti nehézségek leküzdésében, új gondolkodásmód kialakításában és az érzelmileg érintett szereplők, a családtagok konfliktusainak bölcs kezelésében – akár éveken át… Egy utódlási folyamat ugyanis nem néhány  hónapos probléma, hanem sokkal hosszabb ideig is eltarthat, hiszen a stafétabot átadásával együttjáró gondolatok akár mély, évekkel vagy évtizedekkel korábbi sebeket is felszakíthatnak.

Az utódlás megtervezésének elhanyagolása nagy kockázat!

Ami a műben leginkább megragadott engem, hogy külön fejezetben foglalkozik az utódlás megtervezésének elhanyagolásával, emellett kellő hangsúlyt helyez a független, külső nézőpont bevonására a családi viszonyokba. Ez az említett új testületek mellett  külső interim menedzserek és tanácsadók révén is lehetséges, amely tehát nemcsak hogy nem ördögtől való, hanem egyenesen szükséges ahhoz, hogy az utódlástervezés és annak kivitelezése sikeres és minél kevésbé konfliktussal terhes legyen.

Ajánlom az Ön figyelmébe a 2018-ban megjelent hvg könyvet, amely itt elérhető: CSALÁDI VÁLLALKOZÁSOK C.KÖNYV.

Posted in családi vállalat utódlása, utódkeresés, utódlástervezés, vagyontervezés | Leave a comment

Változni jó – miért nem gondolja ezt mindenki?

Ha olyan hivatást választunk magunknak, amely akár a hobbink is lehetne – azaz szerencsés embernek mondhatjuk magunkat – , még akkor is ember legyen a talpán, akinek nincs olyan napja, hogy olykor azt ne gondolná: valami mást csinálnék!; kellenének végre új impulzusok!; vajon mit csinálnék, ha éppen nem ezt csinálnám? Amikor pedig elér minket a változás szele, megrettenünk, megtorpanunk mégis…

Különbséget tehetünk szükséges (muszáj) és önkéntes változások közt. Ez a változás iránti motivációnkban alapvetően meghatározó körülmény. Hiszen – valljuk be őszintén – kis iskolás korunk óta nem szeretjük, amit muszáj csinálni… Az önkéntes változtatás elvégre rajtunk, saját akaratunkon múlnak, csak a saját elhatározásunktól függ, legalábbis mielőtt belevágunk, gyakran gondolhatunk erre is. Azonban ha egy változtatást külső körülményektől függ, muszáj reagálnunk egyéb körülményekre, ez már akár olyan mértékű kényszerítő erőt is jelenthet számunkra, amely leblokkol, a kötelezőség ereje béklyóba szorít. Amikor a családi vállalkozásban az eddigi stabilitást adó tulajdonos generáció elfárad, erejét veszíti vagy kiszállna, esetleg szívesen maga mellé bevonná az új nemzedéket, hogy a nyugdíjazás előtti átállás rugalmasabban sikerülhessen, ezt én inkább ez utóbbi, kényszerítő változások közé sorolnám. Talán ezért is nehéz ennyire.

Stratégiai változások és a változásmenedzsment

strategia_scrabbleKis- és nagyvállalatoknál egyaránt is egy-egy új stratégia megalkotása, bevezetése változási, változtatási kényszert jelent a szervezetre nézve, amelyet felülről, a menedzsment vagy az alapító “kényszerít” a cégre, és nem az alulról érkező, dolgozói önkéntes kezdeményezésekkel jellemezhető. Egy-egy új stratégia kivitelezése akár évekbe is telhet, amely egy előre tervezhető és jól koreografálható változásmenedzsmentet igényel. De stratégia és küldetés, konkrét jövőképre fókuszál vízió nélkül nem érdemes szerintem belefogni! A legnehezebb képességek egyike pedig az, hogy a stratégiát is tudni kell módosítani, de mindig csak a szükséges és elégséges mértékig, ugyanakkor a kellő időpillanatban…

Mindehhez nemcsak türelem kell a hosszú átmeneti időszak miatt, de folyamatos támogatás és képzés a résztvevők irányába. A támogatás a résztvevők folyamatos megerősítésére, az elbizonytalanodás leküzdésére, az új ismeretek átvételét (átadására), a rossz beidegződések elfelejtésére és új, jó gyakorlatok kialakítására, végül azok hosszú távú megtartására irányulhat. Kezelni kell a kezdeti vagy menet közbeni megtorpanásokat is, és a túlzott eufória csillapítása is olykor érdemes, hiszen elviheti a fókuszt a még hiányzó apró részletekről, amely hibás eredményre vezetheti a teljes változási folyamatot.

Bizottsági döntéshozatal – csapatban az erő!

bizottsagi_szavazasAhhoz, hogy nagyobb valószínűséggel szülessenek jó döntések, érdemes az ősi elv, a “több szem többet lát” alkalmazása. Ha pedig hinni merünk a bizottsági (3-5-7  fős) döntéshozatali mechanizmusok kialakításában, biztosak lehetünk abban, hogy sikerül több nézőpontot is belevinni a problémamegoldásba, ami feltétlenül jobb eredményre vezet. Az egyeztetés és együttműködés ugyanis tapasztalataim szerint olyan problémafeltáró illetve problémamegoldó módszertant jelent, amelyben sok nézőpont ütköztethető, ugyanakkor ha maga a döntéshozó testület (bizottság, nevezzük bárhogy) magas fokú együttműködésre kész tagokkal rendelkezik, számos nem várt eredményt is fel fog tudni mutatni. A nyílt szavazás vagy döntéshozatal egyértelműbb, ahol nincs kertelés és óvatoskodás, fel kell vállalni az őszinte véleményünket.

Jómagam jelenleg egy 150 fő munkavállalóval, több mint 10 középvezetővel rendelkező   társaságot vezetek, amelynek többtíz földrajzilag elkülönült telephelye is van, és már néhány év óta  nyakig vagyunk a változásmenedzsmentben, a szervezeti kultúraváltásban. Tudom, hogy a folyamat még jó néhány évig is eltarthat, ugyanakkor hiszek stratégiai víziómban, amely egyértelmű fényt jelent az alagút végén, és kifejezetten nagy hangsúlyt helyezek arra, hogy ne első számú vezetőként egyedül én döntsem el a megoldásokhoz vezető utat. Inkább a többfős bizottsági döntéshozatalt erősítem a szervezetben, amely nemcsak részemről igényel nagyfokú nyitottságot, hanem sokaknak egy teljesen új szemlélelet is jelent.

Úgy vélem, hogy amennyiben a szükséges változások elindításakor rendelkezünk konkrét stratégiával és vízióval (melyet az érintettek ismernek és elfogadnak!) rendelkezünk a változásmenedzsmenthez szükséges támogató és képző csapattal is, ugyanakkor nyitottak vagyunk a csapatszemléletre még a döntéshozatalban is, nagy valószínűséggel növelhetjük a sikeresen megvalósuló változások eredményét, az eredeti elképzeléseknek megfelelően. (E cikk szerzőjéről bővebben itt olvashat. )

Posted in családi vállalat utódlása, döntéshozatal, stratégia, vagyontervezés, változásmenedzsment | Leave a comment

A Massányi Gombdinasztia 3 generációs története – utódlási kényszerek és kudarcok nélkül

Massányi Kingát ügyvédként ismertem meg egy megbízás kapcsán. Igazi kreatív gondolkodó, aki nem “csak” éli az életet, végzi a feladatokat és pénzt keres, hanem mindig valami új és előre vivő éltető energiák irányába mozdul.  Maratont fut, gyermeket nevel, iskolapadban és az életben is tanul, céget irányít és a jövőt építi. Spontán “hippitanyásan” vagy éppen egy vasember konok kitartásával.  A TEDxSomloiStWomen előadását itt megnézheted, ahol a hétköznapi csúcsmászásról beszélt a hallgatóságnak.

Kreatív szerző, saját stílussal, bloggal, fotókkal, írásokkal, ruhákkal és egy saját gombdinasztiával, melyet utódként kapott a családjától. Nagyapja 1931-ben alapított családi vállalkozását 2006 óta vezeti tovább, amely ma is aktívan működik. Erről kérdeztem – hogyan csinálja?

Gombdinasztia

A Gombdinasztia már 3 generáción ível át!

Mi az a Gombdinasztia Kft. és hogyan cseppentél bele?

Nagyapám által – 1931-ben alapított gomb-, és szerszámgyártó cég. Nem cseppentem, hanem ide születtem. Soha nem érdekelt, a szerszámgyártás, még a gombok se vonzottak, sőt kimondottan zavaróan hat rám egy műanyaggombos ruha.

A kreatív milliő megteremtése, valaminek a létrehozása, a megálmodott dolgok valósággá konvertálása ami mindig vonzott és ez a mai napig így van. Mivel a sajátom, a cég szervezésétől kezdve, a menedzselésen át az egészre úgy tekinthetek mint egy alkotó folyamatra. Természetesen a realitásokat mérlegelve.

Jelent-e bármifajta terhet a családi örökség, az elődök által kitaposott út?

Nagyapám és apám műszaki végzettségűek voltak, előbbi vasesztergályos és lakatos, utóbbi szerszámkészítő szakmunkás, majd a maszek múltos megbélyegzés miatt, hat próbálkozás után gépészmérnök. Ő ebben találta meg az alkotás örömét. Emlékszem egyszer mutatta, hogy milyen gyönyörű egy szerszám, ha elkészül. Nem igazán értettem akkor, felnőtt fejjel jöttem rá, hogy mit szeretne.

Nem hiszem, hogy a szülők szabják meg a gyerekek útját, a liberális – mind politikailag, mind gondolkodásban – felfogású szüleim nem erőltették rám az ő világukat, így sosem éreztem kényszernek, hogy ezt kell csinálni. Amikor „így alakult”, akkor jöttem én, és akkor nem volt teher, bár a gondolkodásomat meglehetősen át kellett alakítanom 38 évesen, hogy működtetni tudjam a családi örökséget.

Massányi gombgepek

Régi gépek és gombok – modern cégvezetés

Azonkívül, hogy továbbvittem a tevékenységet, bár módosítottam sok mindenen, az alapokat megőriztem, létrehoztam a Gombmúzeumot – a gombgyártás ipartörténeti emlékhelyét. Ott az egykori, még nagyapám által tervezett gépek mellett, az ősök iratai is megtekinthetőek.

Téged anno megkérdeztek-e, hogy szeretnél-e utód lenni?

Ez nem is került szóba, mindig a humán tudományok érdekeltek. A realitást mérlegelve  csinálom ezt most.

Mit tervezel tovább adni az általad is megörökölt hagyományokból?

Precizitás, pontosság, alkotókészség, kreativitás, kitartás voltak az elődök jellemzői. Ezekből egyet biztos örököltem, és valószínűleg a következő generációk is hasonló tulajdonságokkal bírnak.

Ami új, hogy kineveztünk egy cég születésnapot és azt megünnepeljük. De nem vagyunk merev, rigorózus konzervatív szervezet. Inkább hasonlítunk egy boldog hippitanyához, vagy egy kreatív ügynökséghez, ahol műhelymunka folyik, természetesen az ésszerűség határain belül. És mindig fejlődni kell. Bár nem tartozik szorosan a vállalkozáshoz, de mivel mindig nyitott vagyok az újra, a BaracskaiMérő Iskola első évfolyamán kreativ ökológiai tanácsadó lettem. Mindig nyitottnak kell lenni az újra, ezt vallom.

Massanyi_Kinga_portre_2013

Massányi Kinga is átadja majd utódjának a családi vállalatot.

Te is tudatosan fogsz a családi vállalkozásban majd utódot választani?

Tudattalanul nehéz lenne. A tudatosság mindenhol, ahogy nálam se volt teátrális jelenet, nem szóltak a fanfárok, nem jött ki az országos, de még a helyi tévé sem, nem tudósítottak róla, még csak egy kamerának vigyorgó fotó se örökítette meg a napot.

Aláírtuk, másnap elmentem Firenzébe maratont futni, 1 hét múlva kezdtem a munkát.

Ugyanígy volt a gyerekekkel, már megtörtént az átadás, nem volt semmi hókuszpókusz, amikor kellett, a realitás talaján maradva  döntöttek így a – humán érdeklődésű – lemenőim, hogy most itt a cégben van a helyük.

Köszönöm hogy elmesélted olvasóimnak ezt a példaértékű történetet.

Családi sikereket és a negyedik generációnak is minden jót kívánok! Valódi, jó például szolgál a családod története ahhoz, hogy másoknak is sikerülhet…

Posted in családi vállalat utódlása, utódkeresés, vagyontervezés | Tagged , , | Leave a comment

Utódlási nehézségek egy Kft-ben, ha: csak egy a tulajdonos és csak egyetlen az ügyvezető…

A legtöbben, akiknek saját cégük van, bele sem gondolnak: ha egyedüli tulajdonosok és ügyvezetők is egyben, egy váratlan elhalálozás (előre nem tervezhető baleset, váratlan és gyors betegség) miatt a cég élete teljesen leblokkolódhat. Ha ez a cég évi több száz milliós nagyságú forgalmat generál, mi lesz a beszállítókkal, a bankszámlával, megáll az élet???

A nem tervezett pillanatok negatív következménye...

A nem tervezett pillanatok negatív következménye…

A társaság tagjának halála esetén maga az üzletrész kerül majd hagyatéki eljárás útján átadásra az örökös részére. A hagyatékátadó végzés bizonyítja majd a cégbíróság részére, hogy ki lesz az az örökös, akinek a nevére át kell írni a cég üzletrészét.

DE: mi történik akkor, amikor az egyetlen tag egyúttal ügyvezető is volt?

Nos, ez egy nehéz helyzet. Az ügyvezetői vezető tisztségviselői pozíció ugyanis egy személyes megbízás, amely a halál után nem örökölhető. A cégtagság igen (mert a cég tagja egy vagyontárgy, a cég üzletrészének a tulajdonosa, amely vagyontárgy öröklés tárgya lehet), de az ügyvezetőség (ami egy bizonyos személyhez kötött vezetői pozíció, egy tisztség) nem minősül örökölhető vagyonnak. Amennyiben az ügyvezető nincs többé, helyette új tisztségviselőt kell választani, akinek a kapott pozícióját el is kell fogadni. (Ebben segít a családi cég ügyvédje.)

Éppen ezért az új tagnak (tagoknak – ha több örökös is volt) mielőbb egy új ügyvezetőt is ki kell nevezni, akit a cégjegyzékbe be is kell majd jegyeztetni. Mindaddig, amíg ez a lépés nem történik meg, a vállalatnak nem lesz aláírásra jogosult vezetője, így a cég élete leállhat.

Lehet-e egy ilyen helyzetet megelőzni?

Igen, lehet. Ez jó hír, ugye?

Ha az alapító, a tulajdonos-ügyvezető még életében maga mellé egy úgy ügyvezetőt is kinevez (egészen pontosan a taggyűlés fogja megválasztani), lehetőleg önálló képviseleti jogkörrel, akkor ez a kiszolgáltatott céges helyzet megszűnik.

Kizárólag ebben az esetben nem kerül a cég olyan váratlan helyzetbe, hogy ne legyen képviseletre jogosult, eljárni jogosult személy a cég élén. Azaz: ne álljon le a banki pénzforgalom, ne blokkolódjon le a szerződések aláírás vagy éppen a szakértői megbízások megújítása stb.

Előre gondolni érdemes! Akkor is, ha nehéz!

Előre gondolni érdemes! Akkor is, ha nehéz!

Tudom, hogy nehéz erre olyankor gondolni, amikor még minden rendben van. Mégis érdemes. Ezzel a tudatosan tervezett apró lépéssel egy váratlan és akár kárt is okozó meglepetéstől kímélheti meg a saját vállalatát. Ha az egyetlen ügyvezető már betöltötte az 55 – 60. életévét, érdemes erre is gondolnia.

Ha pedig van olyan ifjú titán, akinek érdemes a cég vezetését átadni, megismertetni a részletekkel, ez nem csak egy egyszerű megelőző reflex lesz majd, hanem egyenesen egy értékes tanulóidőszak, amely a stafétabot átadója és átvevője részére is egy izgalmas időszakot jelenthet. Ehhez az okos együttműködéshez sok sikert kívánok!

Ha ezzel az írással máris számos gondolat fogalmazódott meg Önben, kedves cégtulajdonos-ügyvezető, kérem írja meg nekem, szívesen válaszolok a felvetett dilemmájára:

Posted in HR kérdések, öröklési jog, utódkeresés | Tagged , , , | Leave a comment

Ha az utód nem vállalja? Ha a kiszemelt gyermek helyett a másik mégis alkalmasabb lehet?

Minden szülő számtalan dilemmával küszködik. Ez az utódlás tervezés során különösen szembeötlő:

Van-e kedvenc gyermek? A fiúgyermek és a lánygyermek egyformán rátermett-e a cégvezetésre? Apa kedvence, anya kedvence kicsoda? Apa kicsi lánya vajon komoly cégvezető lehet?

Valljuk be őszintén: gyermekként mindenki érzett hasonlót, ha visszagondol arra, szülei vajon egyformán kezelték-e a testvéreket a családban. És minden szülő, ha őszintén szívére teszi a kezét, tudna választani egy kedvenc gyermeket…

Az utódlás során objektív, lehetőleg elfogulatlan szempontok alapján kell(ene) eldönteni azt, hogy melyik gyermek a legalkalmasabb a vezetésre. És az is lehet: elférne két vezető isa cégben, csak egy kis átszervezést igényelne a cég felépítése, nem?

Nem elegendő, ha elfogultan tekintünk a gyermekünkre. Biztosan mindenkiben vannak régi sérelmek, nagy meglepetések, kellemes vagy kellemetlen eseti emlékek. Ezek azonban csak a hangulatot meghatározó emlékek. De nem biztos, hogy megfelelő alapul szolgálhatnak a leendő utód vezetői képességeinek, szakmai rátermettségének vagy éppen lojalitásának felméréséhez.

Melyik a jó döntés? A rátermett vagy a kedvenc gyereket válasszam?

Melyik a jó döntés? A rátermett vagy a kedvenc gyereket válasszam?

És mi van akkor, ha a gyermek nem akarja átvenni a családi céget?

Tudom, egyáltalán nem könnyű, amit kérdezek: melyik gyermek az alkalmasabb utód a családi vállalkozás számára: amelyik a kedvencem volt mindig is, vagy amelyik rátermettebben oldotta meg mindig az olykor nehéz feladatokat. Esetleg megkérdezzem őket is, egymásról mit gondolnak?

Huh, átérzem az Ön dilemmáját, a felelősségét ezzel a döntéssel kapcsolatosan.

Amíg Ön nem dönt, addig az ügyvédnek sem tudja megmondani: kire írják át az ingatlanokat, ki kapja a cég üzletrészt, igaz? A jogi munka már a kivitelezés végét jelenti, de addig hosszú út vezet még. Ez nemcsak a stafétabot átadója, de a leendő utód, utódok számára is egy óriási teher. Sok -sok őszinte beszélgetés, régi emlékek átértékelése vagy éppen a megismert tulajdonságok felülírása kell majd hozzá. És az sem biztos, hogy a jól kiválasztott gyermek elvállalja a feladatot! Lehet, hogy megretten, fel kell(ene) készíteni? Ez is időbe telhet, és kerekedhet belőle egy jó döntés…

Az utódlási döntés meghozatala teher és felelősség, de a sikeres megoldás ajándék lesz minden érintett számára.

A megfelelő szempontok szerint kiválasztott és felkészített utód nem terhet, hanem egy kellemes feladatot kap így, az alapító, aki visszavonul pedig örömmel tud majd háttérbe vonulni mert tudja: jó döntést hozott.

Ha Önben most sok-sok érzés, kérdés keletkezett, és szeretne velem telefonon beszélni ezekről a dilemmákról, esetleg úgy érzi, hasznos volna egy utódlási konzultáció a folyamat megkezdéséhez,  most megadom ügyvédi irodám telefonszámát, kérjen személyesen engem (dr. Németh Gabriella vezető ügyvédet) és megbeszélünk egy közeli időpontot egy konzultációra: TEL.: 06/1/225 3041 (munkaidőben). Kérem mondja, amikor hív, hogy ezt a blogcikket olvasta épp…

És itt rögtön küldhet nekem privát üzenetet is, amit azonnal megkapok, ha Ön elküldi ezt az űrlapot. Töltse ki adataival  és felveszem Önnel a kapcsolatot néhány napon belül, Köszönöm bizalmát!

Posted in utódkeresés | Leave a comment

Hogyan lehet elrontani egy el sem kezdett utódlási tervet? (50 sorsfordító kérdés a szakembertől…)

Most bizonyára megdöbben kedves Olvasóm, hogyan veszem a bátorságot ahhoz, hogy szemére vessem, hogyan tudja/fogja elrontani az utódlást, melyet még el sem kezdett. 

Az idő telik, a jogszabályok változnak...

Az idő telik, el kell kezdeni a tervezést, a gondolkodást…

De kérdezem én: mikor kezdi el erről a – Magyarországon szerintem teljesen tabutémaként kezelt körülményről, a halál közelségéről, életkorom múlásáról, az utánam itt maradó család feladatairól való – gondolkodást? (És a cselekvés még csak a következő lépés lesz!)

Arra biztatom Önt, aki egy ekkora családi vállalatot megalapított, fenntartott és működtetett, hogy kezdje el az eszmecserét – egyelőre magával, igen, ott legbelül… Tudom ám, hogy nem lesz könnyű. Nem mondom, hogy elsőre megtalálja a szavakat, a szempontokat, a szükséges nézőpontokat, de segítek. Ha viszont nem tesz semmit, akkor szerintem elronthat mindent. Bár én tudom, hogy Ön jót akar, de higgye el nekem: az el nem kezdett utódlás tervezés a lehető legrosszabb (nem)döntés a családtagok számára.

Hadd meséljem el, hogy mit történt legutóbb a tanácsadó irodámban, amikor egy Önhöz hasonló kedves ismerősöm nálam járt, és megkért: beszélgessünk arról, ha őt valami nem várt baj érné (baleset, gyors betegség stb.), vajon mi történne a családjában néhány hónap elteltével… és néhány év múltán…

Utódlás tervezésen gondolkodó megbízóm szintén egy Önhöz hasonló alapító, vezető. Cégei, ingatlanai vannak, házastársa és gyermekeik szeretik. Több mint bő 2 órán át beszélgettem vele mindenről, de csak azért hagytuk abba, mert annyi minden felkavarodott benne az utódlás témájának apropóján, hogy közösen úgy döntöttünk: néhány nap múlva folytatjuk a konzultációt. Addig sok mindennek le kell ülepedni benne.

Feltörnek majd az érzelmek - és ez így normális! Erre készülni kell!

Feltörnek majd az érzelmek – és ez így normális! Erre készülni kell!

Nem megy tehát egyszerre minden, de ez így rendjén is van. tehát ne úgy képzeljen el egy ilyen konzultációt, hogy leülünk, eldöntünk mindent aztán kész. Ez nem így fog történni.

Említett ügyfelemmel a feleségéről, a gyermekeikről, egy váratlan halál megtörténtéről, és arról volt egészen konkrétan szó: mi legyen azután, ha ő már nem lesz?! Néha könny csillogott mindkettőnk szemében, néha elszállt egy angyal felettünk – ahogy mondják – a nagy csendben.

Végül olyan megnyugvással állt fel ügyfelem a tea és a kávé mellől, melyet közben iszogattunk, hogy öröm volt látni. Én pedig meggyőződtem arról, hogy IGEN:

Mindig érdemes elkezdeni valami nehezet, valami újat, valami meglepőt – így a családot nézni más szemmel, a gyerekekről beszélni úgy, hogy már nem leszek, vagy éppen a feleség, férj vagyonát megtervezni arra az időre, ha nélkülem kell tovább élnie az életét.És micsoda nagy feladat és felelősség ez!

Az Ön gondoskodása – arra az időre, ha Ön már nem lesz közöttük. Ez a legnagyobb szeretet a világon!

Bizony, a tervezést valóban időben el kell kezdeni, és ha ez megvan, az még legfeljebb csak az első icipici csepp az óriási hordóban. Mindennek az eleje. Az első előtti pillanat, kedves Alapító!

Kellemetlen jogi kockázatok a családi vagyonban és az utódlásban...

Kellemetlen jogi kockázatok a családi vagyonban és az utódlásban…

Nem titkolom, van legalább 50 kérdésem Önhöz! Soknak tűnik, pedig nem is elég.

Ugye tudja: családtagjainak azért fontos, hogy Ön előre gondolkodjon, hogy ha egy váratlan körülmény folytán őket magukra hagyná, jót tegyen velük és ne pedig terhet hagyjon a vállukon.

Hiszen e terhekkel  nekik maguknak, egyedül, az Ön támogatása nélkül kellene majd megbirkózniuk. Gondolom, nem ezt akarja?

 • Töprengett már azon valaha, hogy a családi vállalkozásban foglalkoztatott családtagok becsületesen, fair módon és kielégítően vannak-e díjazva? (Ha nem, hogyan viselik majd a helyzetet, ha az Ön ereje, támogatása már nem tartja össze a családi kötelékeket?)
 • Ha leszavazhatná a családtagjait, a vezetőket a vállalkozásban, határozottan egyeztetett és egyforma jövőképük lenne-e arról, hogy a családi vállalkozása hol tartana majd 5 év múlva? Ha nem, miért nem?
 • Vannak-e szabályok a családtagok vállalati vezetésbe történő belépésére?
 • Hány órát dolgozik jelenleg egy héten? Keményebben dolgozik, vagy kevésbé keményen, mint 5 évvel ezelőtt? És mi a terve arra nézve, hogy fokozatosan lelassítson és élvezze a munkája gyümölcsét?
 • Milyen tárgyilagos kritériumot használ a gyermekei erősségei, gyengeségei, képességei és tehetségei értékelésében? Ahelyett, hogy Ön személyesen kísérelné meg értékelni a lehetőségeiket, mint örökösökét?
 • Vannak-e szabályok a családtagok üzleti tulajdonba történő belépésére?
 • Fennáll-e a lehetősége annak, hogy egyszercsak a tulajdoni jogosultságok a családi vállalkozásában darabokra törjenek a jövőben (vagy most azonnal), szóval hogy senki sem irányít? Ha igen, van-e erre a holtpontra megoldási javaslata, kész koreográfiája?

Biztatom Önt: hiszen annyi komoly döntést meghozott már: vállalatot hozott létre, pénzügyi befektetéseket oldott meg, családot alapított, és most egy újabb kihívással kell szembe néznie. Segítségképpen én is most bemutatkozom Önnek, ha szeretne többet tudni arról, én hogyan dolgozom. ITT TALÁLJA a bemutatkozásomat.

Ha szeretné, hogy sok-sok mindenről együtt gondolkodjunk nemsokára, akkor két javaslatom is van:

Utódlási konferencia a Haszon Akadémián, 2013-ban.

Utódlási konferenciák a Haszon Akadémián.

Kövessen a Haszon Akadémia utódlási konferenciáin. Keresse meg, hogy az országban hol adok elő, jöjjön oda, lépjen hozzám, és kezdjünk el beszélgetni.

Ha azt érzi, hogy máris lenne jó néhány kérdése, amelyre megnyugtató és segítő választ szeretne kapni, és nem csak stresszt okozna Önnek, kérem keressen meg!

Ha Ön inkább telefonon szeretne először beszélni velem, most megadom ügyvédi irodám telefonszámát, kérjen személyesen engem és megbeszélünk egy közeli időpontot egy konzultációra: TEL.: 06/1/225 3041.

És itt rögtön küldhet nekem privát üzenetet is, amit azonnal megkapok, ha Ön elküldi ezt az űrlapot. Töltse ki adataival  és felveszem Önnel a kapcsolatot néhány napon belül:

 

Posted in utódkeresés, vagyontervezés | Tagged , , | Leave a comment

Hasznos linkgyűjtemény a Haszon Akadémia hallgatóinak. Köszönöm!

A Haszon Akadémia 2013. szeptemberi konferenciáján  – melynek címe: Tulajdonosi és vezetői utódlás családon belül és kívül – még az előadáson megígértem, hogy itt, az Utódlási Blogon elérhetővé teszek egy hasznos linktárat itt, a cikkgyűjteményben.  A linkek olyan jogszabályokhoz vezetnek el, amelyek hasznosak lehetnek az utódlási dilemmák és kérdések felmerülésével összefüggő, kifejezetten jogi problémák megoldásához.

A régi Ptk. 2014. tavaszán átfogóan módosul majd. érdemes követni!

A régi Ptk. 2014. tavaszán átfogóan módosul majd. érdemes követni!

 A Polgári törvénykönyvünk alapvető reformok előtt áll. 2014. tavaszától életbe lépnek az öröklési jog új szabályai (pl. a házastárs egy gyermeknyi helyen örököl, vagy pl. a kötelesrész a végrendeleti öröklés esetén az eddigi 1/2-ed rész helyett 1/3-ad résznyire csökken).

A régi Polgári törvénykönyv, amely 2014. tavaszáig hatályos ITT ELÉRHETŐ.

Az új Ptk. szabályait már lehet követni az interneten is, például EZEN A LINKEN.

Nemcsak az öröklési, de a házassági vagyonjogi szabályok is megváltoznak. Korábban e szabályokat a Családjogi törvény szabályozta, amely az új Ptk. megalkotásával és hatálybalépésével végleg bekerül ebbe az egységes polgári jogi kódexbe. A régi szabályokat a házasságról és a  családról szóló úgynevezett Családjogi törvényben EZEN A LINKEN lehet ellenőrizni, visszakeresni.

Az előadáson nemcsak az öröklési jogi tévhitekről tartottam előadást, hanem beszéltünk néhány házassági és családjogi szabályról is, sőt, kitértem a hagyatéki eljárás menetére, és a közjegyzők személyére. Arra, hogy milyen fontos jelentősége van annak, hogy még az alapító életében érdemesebb a megfelelő döntéseket meghozni, és elkerülni a családi vállalatokra oly jellemző, heves érzelmekből, régi kötődésekből vagy sérelmekből eredő eljárásjogi vitatkozásokat. A közjegyzői eljárásról és a közjegyzők szerepéről több jogszabályban is találhat kedves Olvasó fontos tudnivalókat. A legfontosabb a Hagyatéki eljárásról szóló törvény – amelyet EZEN A LINKEN találhat -, ebből  megtudhatja  egy öröklés utáni eljárás részletes menetét, a közjegyzőkről szóló jogszabály pedig megmutatja ezen állami hatóság jogköreit és szerepét ezekben az eljárásokban is. Az Országos Közjegyzői Kamara egy olyan szakmai szervezet, amely a közjegyzői kar tagjait koordinálja. Ezt ITT KERESSE.

Dilemmák az utódlásban ==> szakértői gondolkodás szükséges.

Dilemmák az utódlásban ==> szakértői gondolkodás szükséges.

Bár úgy tűnik, egy jogszabály elolvasásával megtudhatunk mindent az adott kérdésről, ez természetesen nincsen így.

Mikor és hogyan vitatható egy okirat?

Mikor évül el egy megtámadási igény?

Vajon mit tehet a kötelesrész jogosultja, ha mégsem fizetik ki őt?

Vajon a cégüzletrész öröklési vitája melyik bírósághoz tartozik?

A pereskedésnek van-e értelme, és hogyan lehet egyezséget kötni?

Ez máris néhány olyan egyszerű kérdés, amely mégsem tudható meg a fenti jogszabályokból, pedig az utódlási dilemmában érintett cégtulajdonos, cégvezető elolvasta azt, és érti is. A konkrétan az örökléssel és a hagyatéki eljárással foglalkozó jogszabályokon túl a polgári jog komplex ágazatában számos eljárásjogi és az igényérvényesítésre vonatkozó más szabály is található. Ezeket lehet, hogy egy végrehajtási rendeletben, vagy a törvény, a kódex más helyén (az általános rendelkezésekben vagy éppen egy másik, nem mindig logikusnak tűnő fejezetében kellene keresni.). A jogsértő szerződések, okiratok jogi következményei akár másik jogági szabályban (pl. okirathamisítás, csalás a büntető kódexben) is tartalmazhatnak még olyan rendelkezést, amelyet az adott utódlási dilemmában számba kell venni.

Csupán a jogszabályok olvasása és megértése azonban nem elegendő a problémák megoldásához.

A bírósági gyakorlat, a jogviták rendezésének tudása, vagy akár az ügyvédi kamarai fegyelmi gyakorlat ismerete vagy az ügyvédi törvény tudása (pl. a végrendelet szerkesztése során elkövetett tipikus ügyvédi hibák) is elengedhetetlen a családi probléma rendezéséhez. Az egyezség megkötéséhez színtisztán a jogi ismeretek sem elegendőek. Kellenek emberi, pszichológiai és/vagy logikai képességek és ismeretek is ahhoz, nehogy a közreműködő jogász a családi vitát tovább szítsa, hanem ellenkezőleg, minden családtag megelégedésére vezesse végig a feleket az adott megoldási folyamaton. A komplex szakértői gondolkodás véleményem szerint elengedhetetlen ezen családi és üzleti problémák felismerésében, analizálásában, megoldásában.

Amennyiben további jogi részletekre vagy jogszabályokra kíváncsi, kedves Olvasó, kérem keressen meg ügyvédi irodám honlapján keresztül, amelyet ITT ÉR EL A LEGGYORSABBAN.

Családi és üzleti sikereket, és megnyugtatóan rendezett utódlási dilemmákat kívánok Önnek! Köszönöm, hogy a Haszon Akadémián meghallgatta előadásomat 2013. szeptemberében.

Remélem hasznosítható ismeretekkel gazdagítottam az Ön tudását, tapasztalatait is.

Itt pedig akár most is küldhet üzenetet a szerzőnek, ha kérdése van az utódlással kapcsolatosan:

Posted in Egyéb, öröklési jog, vagyonjogi szabályok | Tagged , , | Leave a comment

A családi vállalatnak, ‘family business’-nek másmilyen ügyvéd kell?

Már az elején le kell szögeznem – még ha esetleg vitaindító is lesz ez az írásom: igen, véleményem szerint az átlagtól eltérő, másmilyen típusú ügyvéd kell a jól működő és tudatosan tervező, jól prosperáló családi vállalkozások számára. De akkor milyen az átlagos ügyvéd? És miben más a családi vállalatot hosszú távon is kiszolgálni tudó jogász?

A family business etikus ügyvéd nincs a rács mögött...

A family business etikus ügyvéd nincs a rács mögött…

Saját teóriám van arra nézve, hogy milyen ügyvédre van szüksége a családi vállalat alapítójának. Manapság, amikor az ügyvéd kollégák közül nem egyet ügyészségi vagy nyomozati, netán bírósági eljárás alá vontak (pl. letétkezelési szabályszegések, uzsorakölcsön ügyletek, szoborleöntések, vagy éppen zsebszerződések miatt), igazán el kell gondolkodni azon, mit tehet és mit nem tehet egy ügyvéd. És mi az, ami legjobb volna, ha fel sem merülne a fejében! A családi vállalkozások örömére megérkezett a vagyonkezelést lehetővé tevő új jogszabály is, módosul a polgári törvénykönyv, amely ezt a tevékenységet lehetővé teszi, régóta léteznek irányadó ügyvédi etikai normák a szakma képviselői számára. (Kell még ehhez az adójogszabályok változása is, de nem megy minden egyszerre…) Mindezekből számomra következik: az etikus ügyvédi minőség ismét felértékelődik, és a felelős vállalattulajdonos sem engedheti meg magának, hogy olyan szakértővel álljon kapcsolatban, akik árthat a több generációra tervezett vállalkozás (cég- és ingatlanbirodalom) számára.

A sikeres családi vállalat jellemzője az, hogy optimális esetben több generáción is átível a cég, ill. a cégcsoport működése. A stratégiai tervezés és a piaci viszonyokra való rugalmas és sikeres reakciók mind mind jellemzik az ilyen vállalatcsoportot. A családi vállalkozások (idegen szakkifejezéssel: family business) jellemzően válságérzéketlen piaci szegmenst jelentenek szerte a világban, és olyan gazdasági erővel bírnak (külön-külön, de egymással kooperálva különösen!), amely stabil szakértői hátteret is igényel. Akár a menedzsmentet, akár a pénzügyi tanácsadókat, vagy az ügyvédeiket tekintjük, megállapítható,  hogy a hűséges szolgálat lehet az a szakértői támogató erő, amely sok más hosszú távú tényező mellett biztosan segíti az alapító terveit és a családi cégek hosszú távú sikereit.

.
Kimondom tehát: a sikeres családi vállalatnak nemcsak rendkívül etikus és hűséges ügyvéd kell, hanem olyan ügyvéd, aki különösen tájékozott i) a klasszikus polgári és gazdasági jogi területeken belül a hosszú távú szerződések jogában, ii) megbízható vagyonkezelő lehet, iii) nem riad vissza az alapítványok kezelésétől vagy a végrendelet készítésétől sem, iv) de még pszichológiai döntéstámogató ismeretekkel is rendelkezik, és így segíti megbízóját a családi döntésekben és azok kivitelezésében is. v) Ráadásul a család többi tagja is megbízhat benne, mert emberként is lehet rá támaszkodni, és nem csak az alapító, hanem a családtagok és az egész vállalat érdekeit is képes szem előtt tartani, ha kell.

Az Európai Bizottság definíciója szerint családi vállalkozás az, ahol természetes személyek kezében van a befolyásoló mértékű (25+1 százalék) tulajdon, akik alapítók, leszármazottak vagy rokonok, és legalább két családi képviselő aktív tagja a vállalkozást irányító testületnek.

Képzeljük el, hogy nem etikus az ügyvéd, aki a vagyont kezeli? De mi is az a vagyonkezelés? A bizalmi vagyonkezelés lényege, hogy valaki – a vagyonrendelő – átruházza a vagyonának egy meghatározott részét a vagyonkezelőre, aki ezután a saját tulajdonaként kezeli azt. Majd pedig a vagyonkezeléssel elért nyereséget köteles a szerződésben meghatározott kedvezményezett javára fordítani. (A gyakorlatban ezt például az örökösödés, utódlás rendezésére lehetne használni: hiszen egy vállalat alapítója a végrendeletében előírhatja, hogy halála után minden vagyona a vagyonkezelőhöz kerüljön, aki köteles azt az örökös nagykorúságáig kezelni.) Ennek a megoldásnak a végrendelettel szemben az lehet az előnye, hogy az örökhagyó hitelezői, vagy az örökségből kihagyott rokonai nem férnek hozzá a vagyonhoz, hiszen az a vagyonkezelő tulajdonában van. Külföldön ez a jogintézmény működik, általában igen kedvező adózási szabályokkal támogatva. Nos, akkor képzeljük csak el, mibe kerülhet a családnak, ha a vagyonkezelő nem etikus?

A családi vállalkozások között is vannak óriások, közepesek, és kisebbek, de attól függetlenül, hogy milyen mérlegadatokat mutat maga a vállalatcsoport, meghatározó jellemzője tehát valamennyinek, hogy az alapító a kezdetektől jelen van a cég életében, jó esetben már készülve az utódlásra (vagy már túlesve egy sikeres utódláson) szintén a cégcsoportnál tevékenykedik a fiatalabb generáció is (fiúk, lányaik vagy éppen az unokák átvéve a stafétabotot). Így a családi folyamatosság a vezetésben, a koncepciókban, a tervezésben, a kivitelezésben is állandóságot jelent. A családi tanács formálisan vagy informálisan de folyamatosan működik, ugyanúgy, ahogyan az otthonunkban megkérdezzük egymást egymás terveiről.

Utódlási kérdések a magyar family businessekben...

Utódlási kérdések a magyar family businessekben…

A magyar családi vállalkozások életében a rendszerváltásból következő speciális és sok vállalatnál egyidejűleg jelentkező utódlási dömpingre kell nemsokára számítani – írják a szakértők időről időre megjelenő riportokban, cikkekben. Az utódlás pedig végül – akárhonnan nézzük is  – konkrét jogi cselekedetekbe torkollik majd: végrendelet, hagyatéki eljárás, cégüzletrész átszállása, a cég átalakítása, ingatlanátírás vagy éppen alapítvány alapítása stb.

Tényleg tönkre teheti a céget a nem tervezett utódlás? – merül fel a kérdés sokakban, akik már foglalkoznak ezzel a kérdéssel.

Az alapító előre is gondolkozhat(na). Erre nagy szükség is van, hiszen a nemzetközi szakirodalomban is mindig megjelenik egy rémísztő adat: azon vállalatok 2/3-a, melyek sehogy sem készülnek az utódlásra,  hanem annak bekövetkeztekor “csak” improvizálnak, nagy eséllyel nem élik túl az utódlást, azaz az addig sikeres vállalat(csoport) visszazuhan egy sikertelenebb minőségbe vagy tönkre is megy. Csak az 1/3 az. amelynek számos szerencse elemmel támogatva sikerül a talpon maradás, a korábbihoz hasonló színvonalon.

Mégis, hogyan lehet előre készülni az utódlásra? Mondok néhány példát:

Ha az alapító döntéstámogatói segítséggel hajlandó elgondolkozni a közeledő utódlás tényén, és arra is hajlandó, hogy lelkileg tudomásul vegye, hogy a stafétabotot nem tarthatja örökké a saját kezében (tudom, ez nem könnyű!!), akkor a pénzügyi és jogi szakemberek segítésével még aktív vezető korában elkezdheti a cég átalakítását. Átalakítását ahhoz, hogy az alapító visszavonulását követő időben is a cég az átvevő új személyhez, személyiségéhez “szabva” tovább prospeláljon. Hiszen változtatások nélkül nem fog menni. Viszont az évtizedeken keresztül egy adott alapítói stílusban vitt üzlet biztosan nem fog működni, ha annak vezetését, döntéseit más személyiségek viszik tovább. És ez így van rendjén.

Egy etikus ügyvéd számára nem okoz problémát a halálról vagy az azt követő jogi és élethelyzetekről beszélgetni a családdal.

Hiszen ez nekem is egy nem family business típusú polgári jogi tanácsadáson is feladatomat képezi. A hosszú távú jogi ügyleteket ugyanis mindig ilyen kérdésekre is tekintettel kell megoldanom ügyfeleim számára.

Utódlási dilemmák...

Utódlási dilemmák…

Mik a jellemző utódlási dilemmák ebben a helyzetben?

“Vajon a fiam, a lányom alkalmas-e erre a szerepre egyáltalán? Ha nincs kedve átvenni a céget, mi történjen? Ha én is még tevékenyen, de nem vezetőként részt kívánok venni a cég életében, de már csak “félgőzzel”, akkor ezt hol tehetem meg? A helyemet átvevő menedzser vajon ugyanolyan jó lesz majd, mintha a családom tagja volna a vezető? Ha a fiamnak még szüksége van 2-3 évre egy jó egyetemen, hogyan húzzuk ki nélküle addig? stb. stb. “

A családi vállatok tehát speciálisan hosszú távú, válságfüggetlen, a teljes családot kiszolgáló vállalkozások, melyeknek több generáción átívelő sikeres működtetése olyan kihívást jelent nemcsak az alapítónak, hanem a működést segítő szakértőknek is, amelynek célja sokkal nagyszerűbb csak a család anyagi támogatásánál. Az egész ország gazdasági stabilitását is jelenthetik. Ezért van szükségük etikus és hűségek szakemberekre is, hiszen ezen hosszú távú elköteleződések és értékek nélkül nincs garancia a generációkat támogató sikerre.

Hol olvashat még erről a  témáról? Ebben a linkgyűjteményben is összegyűjtöttük a témában már megjelent legfontosabb interjúkat vagy összefoglalókat maguktól a családoktól vagy a  szakértőktől. Jó böngészést kívánunk!

Itt pedig akár most is küldhet üzenetet a szerzőnek, ha kérdése van az utódlással kapcsolatosan:

Posted in Egyéb, öröklési jog, vagyonjogi szabályok | Tagged , , , | Leave a comment

Jogi kockázatok az utódlásban, azaz: tények és tévhitek az öröklésben…

Az utódlás egy komplex és bonyolult folyamat.Emberi helyzetekből induló, döntésekkel teli út, amely nemcsak konkrét jogi teendőkkel terhes, de még – akár váratlan – pénzügyi következményekkel is jár. Pontosabban: járna, ha a család, az alapító nem tervezné az utódlást.

A kellemetlen jogi kockázatok az alábbi helyzetekből adódhatnak (a teljesség igénye nélkül sorolok fel néhányat, amelyeken kívül még számos előfordulhat.. a való életet ugyanis elég nehéz előre jósolni, a jogszabályoknak pedig kifejezetten lehetetlen valamennyi család valamennyi élethelyzetére konkrét és pozitív megoldást nyújtani):

Kellemetlen jogi kockázatok a családi vagyonban és az utódlásban...

Kellemetlen jogi kockázatok a családi vagyonban és az utódlásban…

1. ) A család valamely vagyontárgya nincs a család nevén, sem családtag személyes vagyonában, sem családi cég vagy más szervezet (alapítvány stb) tulajdonában, mert a vagyontárgy megszerzése még csak folyamatban van.  Eközben az alapítót váratlan betegség éri…

2.) A család valamely tagja, akire a családi vállalat utódlása során számítanak a családtagok, hirtelen eltűnik, eltávozik, megbetegszik, így kiesik a lehetséges utódok közül. (Ha ez egy kellemetlen és váratlan haláleset, meg kell várni az elhunyt családtagra nézve kötelezően lefolytatandó hagyatéki eljárás végét is…)

3.) A családban hirtelen válás következik be, amely megzavarja az addigi nyugalmat, mert az érintett házasságban  házassági vagyonjogi viták merülnek fel, amelyek érintik a családi vállalkozás egyes vagyoni elemit is (ingatlanok, üzletrészek stb.)

4.) Az alapító az eredeti szándékát megváltoztatja, és egy teljesen más utódlási tervvel áll elő, mint amiről addig szó volt. Így a megkezdett cégátalakítások, vagyontárgyak átírása, családtagok bevonása a cégvagyon átszervezésébe meg kell, hogy szakadjon, és újabb megoldásokra lesz szükség.

5.) Addig ismeretlen rokonok tűnnek elő a múltból, akik ráadásul az alapító elhunytára is apellálva  még akár konkrét anyagi igényekkel is előállhatnak a jövőre nézve. Kiszámíthatatlanná téve az addig előre valószínűsített öröklési folyamatot.

Ez a néhány példa is megerősíti, hogy milyen jogi gubancok adódhatnak a családtagok konkrét akaratától független olyan tényezőkből, mint például a betegség, a halál, vagy váratlan személyek felbukkanása.

Az idő telik, a jogszabályok változnak...

Az idő telik, a jogszabályok változnak…

Az utódlás egy komplex és bonyolult folyamat. Az első gondolatok felmerülésétől kezdve a végső megoldás kialakításáig akár évek is eltelhetnek.

Arról is kell szólnunk, hogy a jogszabályok folyamatosan változnak. Ez szintén a családtagok akaratától független tényező. Jogalkotással kárt okozni nem is lehetséges, ezért is fontos egy utódlási folyamatban a jog tudása és a jogi szakemberek igénybe vétele, a megfelelő döntéstámogatás mellé.

Nem elég a családi céges jogász, nem elég a válóperes ügyvéd, vagy az alapító jogász barátja, aki szintén már elmúlt 60, és lehet, hogy nem is praktizál már. A komplex csapatmunkában, a modern jogtechnikákban jártas szakember tudja a komplex tanácsot adni az alapítónak és a családnak.

Az optimális helyzet az, amikor a jogi szakma művelői közül is akár többen – egy-egy szakterület specialistájaként – együttműködve segítenek az utódlási döntések kivitelezésében.

Számos tévhit is kering az emberek között az öröklésről, amelyek közül többel is már találkozott a cikk szerzője az ügyvédi konzultációkon. Ezek közül lássunk néhányat, a teljesség igénye nélkül:

Nem érdekel, utánam az özönvíz! Vajon ez jó taktika?

Nem érdekel, utánam az özönvíz! Vajon ez jó taktika?

“Ha végrendelettel teszek valakit örökössé, senki más nem örökölhet, ugye?” Dehogy! Elfelejtik, mi lesz a kötelesrésszel….

“Ha az ingatlan nincs a nevemen, akkor nem is az enyém, igaz?” Dehogynem! Elfelejtik a házastársak ingatlan-nyilvántartáson kívüli lehetséges tulajdonjogát…

“Trust-ot hozok létre mint Amerikában, és kész. Jó lesz az nekem.” Sajnos nem. A bizalmi vagyonkezelés itthon még nem létezik teljesen, csak 2013 alkották meg a legújabb szabályait, de még ezeket is az azokat támogató adójogi szabályok nélkül Erre tehát még várni kell.

“Csak az egyik gyerekem lesz az örökös, a másiknak nem adok semmit.” Sajnálom. Ha a gyermek nem tört az alapító életére, vagy más hasonló nagyságú bűnt sem követett el ellene, ez bizony nem lesz lehetséges.

“Feleségemre hagyok mindent, a gyerekekkel majd ő állapodjon meg.” A hatályos öröklési szabályok ezt nem teszik lehetővé. Az özvegyi joggal és a kötelesrésszel is számolni kell, ehhez már tényleg öröklési jogban jártas ügyvéd kell.

“Életemben mindent ráiratok egyvalakire, jó lesz az úgy.” Ne feledjük el, hogy a fedezetelvonó, vagy csalárd céllal megkötött szerződések akár még érvénytelenek is lehetnek. Ráadásul az adóhivatal a családtagok közötti ügyleteket különös figyelemmel nézi majd, így ezek szövegezéséhez feltétlenül kérdezzék meg a család jogászát is.

“Én eldöntöm, utána már nem lehet mit tenni.” Nos, a hagyatéki eljárásban lehetséges nemcsak a végrendet vitatása, hanem új igények bejelentése is, pl. hagyatéki hitelezői igény formájában. Sőt: az örökösök még egyezséget is köthetnek, melyet a közjegyző okiratba foglalt. Így nem induljon ki abból, kérem, hogy utánam az özönvíz.

Az utódlási kockázatok közül a fentiek csak a jogi kockázatokat jelentik, melyek pénzügyi teherrel is párosulnak majd. Illetékfizetés, eljárási díjat teljesítése, ingatlanátírási költségek, ügyvédi, közjegyzői díjak stb. látható: ahhoz., hogy a költségeket és a kockázatokat csökkentsük, érdemesebb az improvizatív öröklés helyett előre eldöntött utódlási tervet megvalósítani.

Családi és üzleti sikereket, kitűnően menedzselt vagyonutódlást kívánok, kedves Olvasóm!

Ezen a kapcsolatfelvételi űrlapon küldhet a szerzőnek üzenetet, ha az utódlás témájában szeretné felvenni vele a kapcsolatot (mert tanácsot kér tőle, vagy együttműködésre törekedne vele egy konkrét utódlási helyzetben). Itt adja meg adatait:

Posted in öröklési jog, vagyonjogi szabályok, vagyontervezés | Tagged , , , , | Leave a comment

Utódlás vagy öröklés? Meglepetés vagy irányított vagyonátadás?

A családi vállalatban felhalmozott vagyon cégeket, ingatlanokat, eszközöket, kapcsolatrendszereket, szakértőket, akár egész kontinenseket átívelő vagyonmennyiségeket is jelent.  Egy ilyen mennyiségű és kiterjedésű vagyon átadása nem megy egyik napról a másikra. Az utódlás nem egyszerűen csak öröklést jelent. Míg az öröklés egy tisztán jogi szabályozási tárgykör, amely előre meghatározott szabályok és lehetőségek megvalósulását jelenti az alapító halálát követően egy konkrét jogi eljárás útján (hagyatéki eljárás), addig az utódlás egy általános helyzetet jelent.

Ki legyen az utód?

Ki ne legyen az utód?

Ha van utód, ki legyen az alapító? Még életében milyen szerepre számíthat az utód mellett?

Ha nincs utód, mi tegyen az alapító? Kit válaszon gyermeke helyett utódjául?

Vajon mi történne a családi cégcsoporttal egy váratlan haláleset kapcsán?

Sajnos nem a legkönnyebb helyzet a tipikusan előforduló eset: ha az alapító halálakor a vagyont az az egyetlen gyermek örökli, aki szeretne is az alapító után annak helyében lépni. Ilyen ideális helyzet a legtöbb családi vállalkozásban nincsen.

Mert: vagy nincsen gyermek, vagy nem egyetlen gyermek szeretne az alapító helyébe lépni. Vagy: a gyermek nem is szeretne utód lenni, de a meny vagy a vej igen. Esetleg több házastárstól származó gyermek is pályázna az utódi pozícióra a vállalatban, de az édesanyák nem értenek egyet ezzel, mert nem jó a viszonyuk egymással. MI történik akkor, ha a szereplők félreismerik egymást, és az, amire a másik számít, egyáltalán nincs úgy. De ha nem beszélnek róla, alapvető félreértésekbe torkollhat egy vállalat jövőjének tervezés egy adott váratlan pillanatban. Lehet, hogy az alapító a gyermekeiben gondolkodik, pedig az ambíciózus feleség is át tudná venni a stafétát. És a leánygyermekére vajon az alapító ugyanúgy tekint, mint a fiúgyermekekre? Valljuk be őszintén: ez is kérdés lehet.

A stafétabotot előbb-utóbb át kell adni.

A stafétabotot előbb-utóbb át kell adni.

A családi vállalat. a családi vagyon utódlásának kérdései éppen azért komplexek, mivel egyáltalán nem csak jogi és pénzügyi megoldásokat kell adni arra a helyzetre, ha az alapító váratlanul eltávozik (ez csupán az öröklés), hanem lehetőség szerint a családon belül emberi viszonyok megtartásával vagy javításával kellene a vállalat vagy a vállalatcsoport átadását az utódlás tervezésével megoldani. Ez szakemberek nélkül kivitelezhetetlen feladat. A jogi és pénzügyi területeken jogászok és pénzügyesek, ügyvédek, könyvelők és adótanácsadók otthonosan mozognak, de még nekik is nagy falat lenne az, ami a pszichológusok és a menedzserek szaktudása: az emberi viszonyok megőrzése, és az azonnali cselekvést igénylő, váratlan üzleti helyzetek hibamentes kezelése.

A cikk szerzője ismeri azt a statisztikát, amely tényként bizonyítva mutatja ki: nagy átlagban a nem tervezett, hirtelen és improvizatív módon megvalósult  öröklés (utódlás) a családi vállalatok mintegy 60%-ának a végét jelenti, az utódlás megtörténtét követő néhány éven belül. A tervezés nélkül megvalósult céges és családi vagyon utódlása nem ér jó véget, és akár a vállalat tönkre menetelével is végződhet. Akkor is, ha erre senki sem számít.

Éppen ezért a cikk szerzője gondolkodás nélkül a tervezett utódlási folyamat mellé teszi le a voksát. Amikor az alapító már 60év felett jár, az egész családnak gondolnia kell arra, hogy egy váratlan haláleset bármikor bekövetkezhet. Mivel a cikk szerzője jogász (ügyvéd), számára nem nehéz az öröklésről, a halálról előre gondolkodni, de tudja: ez a legtöbb ember számára nem természetes. Mégis azt tanácsolja: amikor egy egész család életét meghatározó vagyontömeg sorsa a tét: ki kell dolgozni egy utódlási tervet, amellyel azután az egész család számolhat. Ehhez persze nem elegendő a jogi szaktudás, de a családi vállalat körül dolgozó hűséges és lojális szakértői csapat mindenben segít majd a nehéz döntés előtt álló alapítónak, még életében. Mert így sokkal megnyugtatóbb lesz az aktív pálya lezárása is.

Családi és üzleti sikereket, kitűnően menedzselt vagyonutódlást kívánok, kedves Olvasóm!

Ezen a kapcsolatfelvételi űrlapon küldhet a szerzőnek üzenetet, ha az utódlás témájában szeretné felvenni vele a kapcsolatot (mert tanácsot kér tőle, vagy együttműködésre törekedne vele egy konkrét utódlási helyzetben). Itt adja meg adatait:

Posted in öröklési jog, utódkeresés, vagyontervezés | Tagged , , | Leave a comment

Kockázatok, meglepetések bárkit érhetnek családi vállalati vagyon átörökítésekor…

A családi vagyont megszerezni, felépíteni sok-sok munkával, lemondással, nehézséggel, befektetéssel és kockázattal is járt. Közhelynek minősül a kijelentés, mely szerint a vagyont megszerezni nem könnyű, megtartani, értékállóságát megőrizni, gyarapítani pedig még nehezebb. Egy tervezéssel nem járó utódlási procedúra akár még veszélyeztetheti is a családi vagyont.

nyeremenyRejthet-e veszélyt, ha a családfő nem tervezi a családi vállalat vagyonának átszállását?

A vagyon átörökítésének tervezése azt jelenti,  hogy a családi vállalat egykori irányítója, a vagyon alapítója átruházza addigi jogait valaki másra, aki vagy örökösként vagy más utódi pozícióban a helyére lép majd. A helyébe léphet még életében is, vagy csak halála után. Akár előre eltervezett rend szerint, akár csupán a hatályos öröklési jogszabályok és végrendeleti rendelkezések alapján.

Természetesen számos veszélyt rejthet az, ha a vagyon letéteményese nem tervezi az utódlást.

Ha a kiszemelt utód nem kíván részt venni a jövőben a vállalat, cégcsoport munkájában, irányításában, akkor egyenesen konfliktust jelent majd az utódlás bekövetkezése. Akarata ellenére senkit sem lehet kényszeríteni egy vagyon irányításának a részvételében.

Ha nincs kiszemelt utód, aki alkalmas lehet az alapító elvárásaira, akkor éppen az válik kockázattá, hogy az utódlási esemény bekövetkezte nehogy azelőtt megtörténjen, hogy a megfelelő utód kiválasztásra kerülne.

Ha az öröklési procedúra (a hagyatéki eljárás) időben olyan sokáig tartana, melyet az adott vállalat, cégcsoport tevékenysége, életciklusai nehezen várnának ki, kifejezetten még pénzügyi kockázatot is jelenthet, ha az utódlás tervezés nélkül zajlik.

Ha túl sok érdekelt számít az alapító halálára, és vitássá válik az örökség a hagyatéki eljárásban, az biztosan negatív következményekkel járhat a családi vállalkozás nyereségességére, a dolgozói loyalitásra vagy akár a középvezetői szint eredményességére is.

Ezek csak a legfontosabb és elsőre mindenki számára azonnal megérthető kockázatok, a teljesség igénye nélkül. Általában elmondható, hogy senki nem engedheti meg magának, hogy az egy élete gyümölcseként érlelt családi vagyont kitegyen egy kockázatos utódlásnak, csak azért, mert életében nem volt elég mersze, ideje vagy kedve ezekről a kockázatokról szakemberrel konzultálni.

 

Szakértő segítség...

Szakértő segítség…

Milyen szakemberek segíthetnek az alapítónak az utódlás tervezésében?

4 olyan szakma is létezik, amelynek tapasztalt művelői együtt, karöltve rengeteget tudnak segíteni az alapítónak a családi vagyon tervezésében.

A jogász, a családi cégcsoport ügyvédje részletesen, alaposan fel tudja készíteni a családtagokat arra, hogy a jogszabályok alapján hogyan fog történni egy öröklési eljárás, és a vagyon átszállásához milyen nyilatkozatok megtétele, milyen eljárások lefolytatása, és milyen költségek megfizetése szükséges.

A pszichológus, a coach vagy a döntéstámogató abban segít az alapítónak és családjának, hogy akár még az alapító életében meghozzanak olyan, az egész család emberi viszonyaira is kiható döntéseket, amelyek meg fogják könnyíteni az utódlás egész folyamatát. Így a döntések meghozatala után semmilyen váratlan esemény nem jelent majd a kelleténél nagyobb kockázatot a családi vagyonra.

A pénzügyesek, a könyvelők ill. adótanácsadók fillérre pontosan meg tudják majd jósolni, hogy az utódlás megtörténte milyen pénzügyi következményekkel jár majd, így maga a családi folyamat pénzügyileg is nagymértékben előre tervezhetővé válik.

A menedzserek segítsége pedig akkor válik szükségessé, ha a döntések tervezés során kiderül: nincs a családban megfelelő utód, vagy a kiszemelt családtag nem kíván részt venni a családi vagyon további működtetésében, Ilyenkor is létezik olyan megoldás, amellyel senki nem kényszerül majd terhes feladatok cipelésére egy életen át, és a családi vagyon sem látja kárát az adott helyzetnek.

Ennek az írásnak, és ennek az Utódlási Blognak a szerzője dr.Németh Gabriella ügyvéd, aki 1996. óta megszakítás nélkül folytatott ügyvédi praxisán keresztül lát bele a családi vagyonok utódlásának kérdéseibe. Jelenleg  részt vesz nemcsak az utódlási szakemberek tudományos és rendszerszintű képzésének előkészítésében, hanem az utódlást segítő szakmai támogatások kialakítását is igyekszik létrehozni. Ma Magyarországon ugyanis ez a támogatás még nem érhető el, csupán elszigetelt szaktanácsadók egymástól független tanácsai érhetők el, és a családok is saját egyesületeikben leginkább magukat segítik.

Ha Önnek is utódlással érintett, vagy még éppen az utódlás, az átörökítés előtt álló családi vagyontömege van, amellyel kapcsolatban még sosem gondolkodott  tervszerűen, de érzi: ez tovább már nem halogatható, első lépésként ismerje meg az ügyvédnőt itt. 

Családi és üzleti sikereket, kitűnően menedzselt vagyonutódlást kívánok, kedves Olvasóm!

Ezen a kapcsolatfelvételi űrlapon küldhet a szerzőnek üzenetet, ha az utódlás témájában szeretné felvenni vele a kapcsolatot (mert tanácsot kér tőle, vagy együttműködésre törekedne vele egy konkrét utódlási helyzetben). Itt adja meg adatait:

Posted in HR kérdések, öröklési jog, Uncategorized, utódkeresés, vagyontervezés | Tagged , , , | Leave a comment

Utódlási boom a családi vállalatokban – aktuális probléma 2012-ben…

A családi vállalatok utódlása alapos tervezést igényel. A tervezést pedig a precízen kialakított utódlási terv konkrét kivitelezése követi.

De mi az a családi vállalat?

Miért jelent meg ez a kérdéskör ma Magyarországon?

Kinek fontosak a családi vállalatok?

Miért probléma, ha a családi vállalat mellett nem található kellő szakmai támogatás?

Az utódlás kockázatai valóban számosak?

A családi vállalatok specialitásairól még mindig nem sokat lehet tudni. A családi vállalatok (nyugati országokban használt elnevezésük a “family business” elterjedt szakkifejezéssé vált) egész sor speciális feladatot, kérdést vetnek fel, hiszen létük a nemzetgazdaság alapjait képezik, jelentős gazdasági tényezőt képviselnek, mégsem minden esetben híres multikról, világcégekről van szó, amikor róluk beszélünk. Nyugat-Európában, Amerikában saját szervezeteik is léteznek, őket támogató szakértői csoportok alakultak, sőt, a családokat segítő központi irodák is létrejöttek. A nyugati példák segítségével már hazánkban is létezik a családi vállalatokat egy részét egyesítő egyesület, és vannak köréjük csoportosult szakemberek is, de az ő képzésük, egységes szemléletű fejlesztése teljesen hiányzik a gazdasági életből.

A családi vállalatban apa, fiúk, lányaik, édesanyák, unokatestvérek, menyek, vejek teszik a dolgukat, és a családi vagyon szaporítása során nemcsak a cég gazdasági érdekeit kell szemük előtt tartani, mint más nem családi típusú vállalatokban, hanem emberi, családi viszonyaikat is meg kell őrizniük. A családon belüli szerződések a jogban is speciálisak, hiszen ahhoz, hogy az adóhivatal nehogy érvénytelennek minősítsen egy családtagok között vagy kapcsolt vállalkozások között létrejött szerződést, számos pénzügyi és jogi kritériumnak is meg kell8ene) felelni Ezek elkészítéséhez speciális szakember kell(ene), aki kifejezetten ezekre a szempontokra is figyel majd.

A rendszerváltás során a szocializmus lezárultával ismét lehetővé vált a magánvagyon felhalmozása Magyarországon is. Az akkori családfők, tulajdonosok, mai vállalatalapítók felett azonban lassan eljár az aktív idő, 60-70 évük felett már kevésbé az aktív cégvezetésre kell(ene) koncentrálniuk, hanem már az utódot kellene tanítani, támogatni az óriási élettapasztalatukkal. Hiszen ők maguk már megteremtették amit lehetett, és eljött az ideje annak, hogy átadják a stafétabotot a család többi tagjának. Ezt pedig lehetőleg családi veszteségek nélkül kell megtenniük.

Létezik a rendszerváltáskor cégalapításba és vagyonszerzésbe fogott akkor aktív generációnak egy jelentős rétege, akik számára ezekben az években vált aktuálissá a vagyon átörökítésének, a családi utódlásnak a kérdése.

A családi vacsora akár igazgatósági üléssé is átalakulhat...

A családi vacsora akár igazgatósági üléssé is átalakulhat…

A családi vállalatok működési sajátosságaik is egyediek: a vacsoraasztal is lehet igazgatósági értekezlet, a nyaralás során is együtt lehet a tulajdonos és az igazgatók, vagy akár az is előfordulhat, hogy a legkisebb fiú nem megy el oda szerencsét próbálni, ahová az apja kívánja, hanem inkább máshol igyekszik helytállni, nem a családi cégben.

Ilyenkor az ilyen vállalkozásokban nem könnyű a viták rendezése, a kialakult helyzet kezelési pusztán a jog, a munkajog vagy a társasági jog szabályainak alkalmazásával.

Ha pedig a családi vállalat utódlását nem tervezi a család, még akár tönkre is mehet a cég, hiába volt a sok évtizedes befektetett energia. Az alapító váratlan halála sok emberi kapcsolatot, családi viszonyt érint majd, és ha a kialakult konfliktusok nem oldódnak meg hamar, az egyenesen a családi cég végét is jelentheti. Az is igaz azonban: életében az alapító nem kötelezhető arra, hogy előre a saját halálán és azon a helyzeten gondolkodjék: mi legyen, ha ő már nem lesz.

Ahogyan a családi vállalatok életét is támogatni kell – jogászok, pénzügyesek, vezetők, menedzserek segítenek az alapítónak a működésben – ugyanúgy kell a családi céges vagyon utódlását is támogatni. Ez a  blog is azért jött létre, hogy a szerző,  gazdasági jogász ügyvéd maga is segíteni a családi vállalatok problémáinak komplex kezelésében, felismerésében, megoldásaiban. Kövesse az Utódlás Blog cikkeit, reméljük egy érdekes témát sikerül megismertetnünk Önnel is, kedves olvasó az elkövetkező években.

Ha pedig Önnek is utódlással érintett családi cége, vállalatcsoportja van, de még nem tudott olyan szakembert találni, aki segítenek Önnek együtt gondolkodni ezeken a kérdéseken, ismerje meg a szerzőt itt. 

Családi és üzleti sikereket, kitűnően menedzselt vagyonutódlást kívánok, kedves Olvasóm!

Ezen a kapcsolatfelvételi űrlapon küldhet a szerzőnek üzenetet, ha az utódlás témájában szeretné felvenni vele a kapcsolatot (mert tanácsot kér tőle, vagy együttműködésre törekedne vele egy konkrét utódlási helyzetben). Itt adja meg adatait:

Posted in Uncategorized, utódkeresés, vagyontervezés | Tagged , | Leave a comment